Türkmenistanyň Ilçisi Polşa Respublikasynyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

2021-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Berdimyrat Rejepow Warşawa şäheriniň “Belweder” köşgünde Polşa Respublikasynyň Prezidenti Anjeý Duda Türkmenistanyň Polşa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Berlin şäheri) hökmünde özüniň ynanç hatlaryny gowşurdy.

Dabaranyň dowamynda Ilçi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Polşa Respublikasynyň Prezidentiniň adyna ýollan gyzgyn salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Duşuşykda Polşa Respublikasynyň Prezidenti Anjeý Duda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan aýdylan mähirli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, öz nobatynda Türkmenistanyň Prezidentine we halkyna parahatçylyk we gülläp ösüş ugrundaky iň gowy arzuwlaryny ýetirmegi sorady.